Eerste deelnemers OPERA-afbouw

Half mei mocht het Amsterdam UMC het spits afbijten en de eerste deelnemer includeren voor de OPERA-afbouw studie! Inmiddels heeft ook het team in Groningen de eerste meting voor de OPERA-afbouw afgerond.

OPERA-afbouw is het tweede deel van OPERA, waarbij we onderzoeken of, wanneer en bij wie antidepressiva afgebouwd kunnen worden na herstel van een depressie. Deelnemers van OPERA-monitor kunnen aan dit vervolgonderzoek deelnemen wanneer ze zes maanden hersteld zijn van hun depressie. Momenteel zijn er in Amsterdam drie deelnemers doorgestroomd naar de afbouw groep, en ook in Groningen doet een iemand al mee.

Vanwege het Coronavirus moesten er wel wat aanpassingen gemaakt worden. Zo zijn de eerste interviews gehouden via videobellen in plaats van in het onderzoekscentrum. De medicatie werd per koerier of door een van de onderzoeksassistenten naar de deelnemer gebracht. Deelnemers kunnen dus volledig vanuit huis meedoen aan de studie! Gelukkig waren zowel de deelnemers als de onderzoeksassistenten die het interview afnamen erg positief over het videobellen.