Aanpassingen in OPERA

Het OPERA project bestaat uit twee delen: OPERA-monitor en OPERA-afbouw. Met het OPERA-monitor onderzoek brengen we in kaart hoe het herstel van depressie verloopt bij mensen die recent gestart zijn met antidepressiva. Na stabiel herstel onderzoeken we in het OPERA-afbouw onderzoek of, wanneer en bij wie antidepressiva kunnen worden afgebouwd.

Helaas hebben we één van deze onderdelen – OPERA-afbouw – moeten stoppen. OPERA-afbouw is gestopt omdat we voor dit onderdeel te weinig deelnemers hebben kunnen includeren. Dit komt o.a. omdat er minder mensen dan verwacht voldeden aan de inclusiecriteria en een stabiel herstel van depressie bereikten. OPERA-monitor loopt gewoon door. Deelnemers aanmelden voor OPERA-monitor kan nog t/m december 2022.

Meer informatie over de wijzigingen in de OPERA studie kunt u lezen in de nieuwsbrief.

.